Pressmeddelanden

October 18, 2021

Fuud gör riktad nyemission om 40 MSEK för accelererad expansion i Norden

Styrelsen för Nasdaq First North-listade Fuud AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission av aktier om 40 MSEK till kursen 80 öre/aktie till cirka 30 utvalda investerare. Syftet med emissionen - och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt - är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkra kapital för att kraftigt utöka marknadsaktiviteterna i Norden. Dessutom utvärderar även Fuud löpande intressanta förvärvso...
Läs mer

September 20, 2021

Fuud rekryterar erfaren Marknadsdirektör

Nasdaq First North-listade Fuud har rekryterat Louise Nobel som Marknadsdirektör för Fuud. Louise har tidigare arbetat som Global Varumärkeschef för varumärket NOCCO hos Vitamin Well samt innehaft rollen som Marketing Manager på Spotify.  Louise tillträder som Marknadsdirektör på Fuud i november 2021.
Läs mer

September 20, 2021

Konverteringsutfall av utestående konvertibler KV1 i Fuud AB

Den 1 sep 2021 öppnades möjligheten för innehavarna av Fuuds konvertibel KV1 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,70 SEK, enligt de villkor som kommunicerades av bolaget den 22 april 2021. Av bolagets utestående konvertibellån om 84 999 993 SEK har totalt ett nominellt belopp om 81 499 993 SEK anmälts till konvertering, vilket motsvarar cirka 96% av det utestående konvertibellånet.
Läs mer

August 20, 2021

Fuud säkrar centrallistning för iQ Fuel på S-gruppen och förstärker organisation i Finland

Det snabbväxande varumärket iQ Fuel, som under våren 2021 förvärvades av Fuud blir centralt listat hos den marknadsledande finska livsmedelskedjan S-gruppen som har cirka 1100 butiker i landet. Samtidigt förstärker Fuud sin organisation i Finland genom att anställa Casimir Reincke som Country Manager som påbörjar uppbyggnaden av Fuuds finska organisation.  Tre säljare rekryteras omgående för att hantera introduktionen av iQ Fuel tillsammans med...
Läs mer

Prenumerera på Fuuds pressmeddelanden