Genom att samla en rad spännande svenska varumärken under samma tak utmanar Fuud de befintliga spelarna inom Functional Foods – en av livsmedelsbranschens mest högintressanta och snabbast växande kategorier.

En framgångsresa som bara har börjat

Vår vision är att till 2025 vara nordisk marknadsledare med strategi att fortsätta vår anskaffning och utveckling av nya varumärken. Under resans gång är vårt mål att hela tiden skapa ökat värde för våra aktieägare samtidigt som vi bidrar till förbättrad hälsa och livskvalitet för allt fler konsumenter. Med stort fokus på högkvalitativt innehåll, spännande innovationer och attraktiv design kommer vi att driva marknaden framåt genom att ständigt erbjuda nya och bättre alternativ inom vår kategori.

Som bolag präglas vi av en naturlig entreprenöriell framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare med bred kunskapsbas i styrelsen. Resultatet är en unik balans mellan muskler, driv och erfarenhet som gör att vi står väl rustade och redo för att ta oss an denna spännande utmaning. Vi är Fuud – Functional Food United – och vår framgångsresa har bara börjat.

Functional Foods

Vi ser en ökad efterfrågan på hälsosamma, funktionella och kvalitativa produkter och tror att denna trend kommer att vara fortsatt stark i många år framöver. Hälsa och motion fortsätter att symbolisera hög status och en stor majoritet av konsumenterna gör aktiva val bland livsmedel för att förebygga hälsoproblem. Medvetenheten om hur vår konsumtion påverkar vårt välmående fortsätter att öka, och konsumenter vill ha bra alternativ som bidrar till både hälsa och livskvalitet. Denna ökade efterfrågan, i kombination med att konsumenter i hög grad är öppna för att testa nya varumärken, sätter Fuuds attraktiva produktportfölj i en stark position.

Fuud tar plats i en snabbväxande marknad

I den snabbväxande marknaden för funktionella livsmedel har Fuud några spännande år framför sig. Genom att lansera och bygga upp försäljningen av produkter med stabil intjäningspotential samt innovativa produktprojekt med låg risk och kort tid till marknaden, kommer bolaget inta en stark position. Fuud har den organisatoriska kapaciteten för att driva en konsolidering, tillsammans med en stark plattform för produktutveckling. Välkommen till Fuud – Functional Food United – och en framgångsresa som bara har börjat.

Styrelse

I Fuuds styrelse arbetar en rad kompetenta personer med bred erfarenhet av snabbrörliga konsumentvaror.

Koncernledning

Fuuds ledningsgrupp består av nyckelspelare med starkt driv och entreprenörskap.

Vision och strategi

Fuuds vision är att inom 5 år vara Nordens marknadsledande bolag inom Functional Foods.