Fuuds bolagsstyrning syftar till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om bolaget och dess utveckling. Fuuds bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen, bolagsordningen, First Norths regelverk samt interna regler och föreskrifter.

Finansiella rapporter

Se alla Fuuds finansiella rapporter.

Pressmeddelanden

Få tillgång till alla Fuuds pressmeddelanden.

Finansiell kalender

Få tillgång till stämmodokument, viktiga datum och annat i Fuuds finansiella kalender.

Aktien

Se aktiens utveckling och få mer information.

Styrelse

I Fuuds styrelse arbetar en rad kompetenta personer med bred erfarenhet av snabbrörliga konsumentvaror.

Koncernledning

Fuuds koncernledning består av nyckelspelare med starkt driv och entreprenörskap.

Prenumerera på Fuuds pressmeddelanden