Frill approved to sell at schools in California

Frill Holding AB has been approved to sell its products at schools in California, USA.

The California public education system has over six million students and close to three hundred thousand teachers. Due to the obesity and related Type II diabetes epidemic and particularly rising childhood obesity, there has been a high focus on providing children with healthy alternatives that fulfill nutritional requirements. This is particularly important for snacking occasions.

Frill’s products, due to their natural credentials, low sugar, low fat, and high fiber content, fulfill the stringent requirements set by the California Department of Education. Frill is now able to place its products at schools throughout the state.

“This gives Frill a huge credibility in terms of its health credentials and paves the way for Frill to provide delicious and healthy snacks to schools. We think that initially some of the larger schools with five to six thousand students each will be interested in Frill and we have started discussions with some. We expect that a school of 5000 students will consume between 50 and 500 portions a day, largely depending on the weather if the product is self-paid by students, and higher numbers where Frill becomes part of the meal plan. We also hope that students will engage with Frill and learn more about fiber, which is one of the best nutrients to support long-term health. These young people will become part of our growing story”, says John Jomehri, leader of Frill in the USA.

“We are very proud of this achievement, especially as it gives Frill a unique position within the segment. No other brand has the same credibility in this category. They are not just better for you, but fundamentally healthy, due to the low sugar (all from whole fruit and veg), low fat, high fiber and absence of sweeteners. Which teacher would say no to Frill?” says Dr. Khosro Ezaz-Nikpay, CEO of Frill.

About Frill Holding AB 

Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods with its first products being Frill a plant-based frozen dessert, a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit and vegetable and Add ice-cream, a healthy functional ice cream that delivers functional benefits such as protein or vitamins. Frill creates healthy nutrition alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar and thus can be applied to products made entirely from fruit and vegetable, creating better mouthfeel and shelf-stability.

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

 

Press Enquiries 

For further information please visit: http://www.Frillholding.com/
or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill) (
khosro.nikpay@frill.eu)

This information is information that Frill Holding AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 a.m. CET on September 6, 2019.

For accuracy, please exclusively rely on the English version. 

Frill godkänd för försäljning på skolor i Kalifornien 

STOCKHOLM, fredag 6 september, 2019 8:00 CET

Frill Holding AB har godkänts för försäljning av sina produkter på skolor i Kalifornien, USA.

California Public Education system har över 6 miljoner studenter och nära 300 000 lärare. På grund av dagens överviktsepidemin – särskilt hos barn - och den relaterade ökningen av typ II diabetes, har det varit ett högt fokus på att erbjuda barn hälsosamma alternativ som uppfyller näringsbehoven. Detta är särskilt viktigt för småätande mellan måltider.

Frills produkter, med sina naturliga ingredienser, låga socker, låga fetthalt och höga fiberhalt, uppfyller de stränga krav som fastställts av California Department of Education. Frill har därför blivit godkända att placera sina produkter på skolor i hela staten.

"Detta ger Frill en enorm trovärdighet vard gäller produktens hälsofördelar och det banar väg för Frill att erbjuda goda och hälsosamma mellanmål till skolor. Vi tror inledningsvis att några av de större skolorna, med fem till sex tusen studenter vardera, kommer att vara intresserade av Frill och vi har inlett diskussioner med några. Vi förväntar oss att en skola med 5000-6000 studenter kommer att konsumera mellan 50 och 500 portioner om dagen, beroende på vädret i det fall eleverna betalar själva, och ett högre antal om Frill blir en del av måltidsplanen. Vi hoppas också att studenterna kommer att engagera sig i Frill och lära sig mer om fiber som en av de bästa näringsämnena för att stödja långsiktig hälsa. Därmed blir de också en del i vår story", säger John Jomehri, ledare för Frill i USA.

"Vi är mycket stolta över denna prestation, särskilt som det ger Frill en unik position inom segmentet. Inget annat märke har samma trovärdighet i den här produktkategorin. De är inte bara bättre än andra alternativ, utan i grunden nyttiga på grund av den låga sockerhalten (hela sockerinnehållet kommer från hela frukter och grönsaker), den låga fetthalten, det höga fiberinnehållet, och avsaknaden av sötningsmedel. Vilken lärare skulle säga nej till Frill?", säger Dr khosro Ezaz-Nikpay, VD för Frill.

Om Frill Holding AB

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och grönsaker och Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom protein eller vitaminer. Frill skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre hållbarhet.

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation 

För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/

Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill); (khosro.nikpay@frill.eu)

Den svenska texten är en översättning av det engelska originalet.

Denna information är sådan information som Frill Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2019 kl. 08.00 CET.

Associated documents