Frill Holding AB to supply Kaiser Permanente staff in California

  Frill Holding AB makes entry into the Healthcare consortium Kaiser Permanente, for its Frill brand. 

Frill has agreed to sell its products at Kaiser Permanente in California. Initially, Frill will be provided to staff. 

Kaiser Permanente is the largest managed care organization in the US. It has ca 12 million health plan members, over 200,000 employees, 39 medical centers, and 690 medical facilities.

John Jomehri, leader of Frill in the US says that, “Kaiser Permanente stands for quality health care and the selection of Frill shows the trust in Frill’s uncompromising focus on creating healthy alternatives and nutrition. We are very proud to have been selected.“ 

Dr. Khosro Ezaz-Nikpay, CEO of Frill, says that, “this opportunity will give Frill a huge credibility and paves the way for a fruitful future relationship with one of the most respected health care providers in the US”.

About Frill Holding AB 

Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods with its first products being Frill a plant-based frozen dessert, a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit and vegetable and Add ice-cream, a healthy functional ice cream that delivers functional benefits such as protein or vitamins. Frill creates healthy nutrition alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar and thus can be applied to products made entirely from fruit and vegetable, creating better mouthfeel and shelf-stability.

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and US (Frill).

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se 

Press Enquiries 

For further information please visit: http://www.Frillholding.com/

or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)

(khosro.nikpay@frill.eu)

For accuracy, please exclusively rely on the English version. 

Frill Holding AB kommer att leverera till anställda hos Kaiser Permanente i Kalifornien

STOCKHOLM, fre, 17 maj, 2019 8:30 CET

Frill Holding AB etablerar sig hos vårdkonsortiet Kaiser Permanente med sitt Frill-varumärke.

Frill kommer att sälja sina produkter till Kaiser Permanente i Kalifornien, inledningsvis till företagets personal.

Kaiser Permanente är den största vårdorganisationen i USA. Den har ca 12 miljoner vårdkunder, över 200 000 anställda, 39 vårdcenter/sjukhus och 690 medicinska inrättningar.

John Jomehri, ledare för Frill i USA säger: ”Kaiser Permanente står för kvalitetshälsovård och att de valt Frill visar vilket förtroende de har för Frills kompromisslöshet kring att skapa hälsosamma näringsalternativ. Vi är väldigt stolta över att ha blivit utvalda.”

Dr Khosro Ezaz-Nikpay, VD för Frill, säger: ”Den här relationen kommer att ge Frill stor trovärdighet och banar väg för ett fruktbart framtida förhållande till en av de mest respekterade vårdgivarna i USA".

Om Frill Holding AB

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och grönsaker och Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom protein eller vitaminer. Frill skapar hälsosamma kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre hållbarhet.

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation 

För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/

Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)

(khosro.nikpay@frill.eu)

Den svenska texten är en översättning av det engelska originalet.


Associated documents