Frill Holding AB has signed a Trademark coexistence agreement with Ludwig Schokolade GmbH

Frill Holding AB has signed a coexistence agreement for its brand “FRILL” and Ludwig Schokolade GmbH & Co KG brand “FRITT” in the European market. 

Frill and Ludwig Schokolade have agreed to settle their dispute regarding Ludwig Schokolade opposition to Frill’s trademark registration No. 1367991 and Frill’s cancellation proceeding before the EUIPO against Ludwig Schokolade’s EU trademark registration No. 8899312.

Given that the two brands do not operate in the same market segment, both companies have agreed to sign a co-existence agreement and to avoid unnecessary legal costs.

Dr. Khosro Ezaz-Nikpay, CEO of Frill, says that, “we are happy to have this issue resolved, which was the last barrier to protecting our brand in Sweden and the broader EU. Frill already has protection for its trademark in the UK, USA and China ”.

About Frill Holding AB 

Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods with its first products being Frill a plant-based frozen dessert, a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit and vegetable and Add ice-cream, a healthy functional ice cream that delivers functional benefits such as protein or vitamins. Frill creates healthy nutrition alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar and thus can be applied to products made entirely from fruit and vegetable, creating better mouthfeel and shelf-stability.

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Press Enquiries 

For further information please visit: http://www.Frillholding.com/ 

or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)                                                                                                                                        

(khosro.nikpay@frill.eu)

For accuracy, please exclusively rely on the English version. 

Frill Holding AB har tecknat ett avtal om varumärkets samexistens med Ludwig Schokolade GmbH 

STOCKHOLM, mån, 1 juli, 2019 16:00 CET

Frill Holding AB har tecknat ett samlevnadsavtal för sitt varumärke "FRILL" och Ludwig Schokolade GmbH & Co KG varumärke "fritt" på den europeiska marknaden.

Frill och Ludwig Schokolade har gått med på att lösa tvisten om Ludwig Schokolade motstånd mot Frills varumärkesregistrering nr 1367991 och Frills annulleringsförfarande inför EUIPO mot Ludwig Schokolades EU-varumärkes registrering Nr 8899312.

Eftersom de båda varumärkena inte är verksamma inom samma marknadssegment har båda företagen enats om att underteckna ett avtal om samexistens och att undvika onödiga rättegångskostnader.

Dr Khosro Ezaz-Nikpay, VD för Frill, säger: "vi är glada över att ha denna fråga löst, vilket var det sista hindret för att skydda vårt varumärke i Sverige och resten av EU. Frills varumärke är redan skyddat i Storbritannien, USA och Kina ".

Om Frill Holding AB

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och grönsaker och Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom protein eller vitaminer. Frill skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre hållbarhet.

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation 

För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/

Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)

(khosro.nikpay@frill.eu)

Den svenska texten är en översättning av det engelska originalet.

Associated documents