Frill has received its first order of healthy “ice cream” from a school in California

Frill has received its first purchase order from a school in California.

Frill has received its first order from the Fullerton school district for one of its high schools (ca 1,500 students) after positive feedback from sampling Frill products with parents and students. As communicated on September 6, 2019, Frill is now approved to place its products at schools throughout California. Frill is the only healthy “ice cream” that fulfills the stringent requirements set by the California Department of Education and may generate a unique market position within schools in California. This approval has led to the Company now also been invited to present at an event for all school districts in California in November 2019.  

The total student population in California is 6.8 million and over 300k teachers. Specifically, there are 1.8 m high school students (initial focus) across 1,600 schools. Frill plans to focus during the first phase on the larger high school segment (ca 70% of high school students). A typical targeted school has around 1,000-2,000 students.

”This is breaking news for us. Currently, we are the only healthy “ice cream” that is qualified for schools in California. To illustrate the market potential in this segment, let´s assume an initial target group of 70% of the high school population in California only, and a minimum 20% uptake (i.e., one portion tub per student per week). Then each high school has a SEK 300-700k annual revenue potential (our revenue per tub sold is SEK 10 and there are approx. 180 school days per year in California). This is of course if Frill succeeds in establishing itself at these schools. We are very happy to announce this first order from Fullerton. Once we have the credentials of the first few schools, Frill plans to extend its reach to schools in other states and also to universities. There are approx. 2.3m college students in California and 20 m college students in the USA,”, says Frill´s CEO Khosro Ezaz-Nikpay,

About Frill Holding AB 

Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods with its first products being Frill a plant-based frozen dessert, a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit and vegetable and Add ice-cream, a healthy functional ice cream that delivers functional benefits such as protein or vitamins. Frill creates healthy nutrition alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar and thus can be applied to products made entirely from fruit and vegetable, creating better mouthfeel and shelf-stability.

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

 

Press Enquiries 

For further information please visit: http://www.Frillholding.com/
or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill) (
khosro.nikpay@frill.eu)

Frill har mottagit sin första order av hälsosam "glass" från en skola i Kalifornien

STOCKHOLM, ons, september 13, 2019 16:15 CET

Frill har fått sin första inköpsorder från en skola i Kalifornien.

Frill har fått sin första beställning från Fullertons skoldistrikt, för en av sina gymnasieskolor (ca 1 500 studenter), efter positiv feedback från provsmakning av Frill-produkter med föräldrar och elever. Som annonserades den 6 september 2019 är Frill nu godkänt att placera sina produkter på skolor i hela Kalifornien. Frill är den enda hälsosamma "glass" som uppfyller de stränga krav som ställts av Kaliforniens utbildningsdepartement. Det kan generera en unik marknadsposition inom skolor i Kalifornien. Godkännandet har också lett till att Frill har blivit inbjudet att presentera vid ett evenemang för alla skoldistrikt i Kalifornien i november 2019.

Det totala antalet studenter i Kalifornien är 6,8 miljoner, samt över 300 000 lärare. Av dessa är 1,8 m gymnasieelever (Frills initiala målgrupp), fördelade över 1 600 skolor. Frill planerar att under den första fasen fokusera på det större gymnasieskolorna (ca 70% av gymnasieeleverna). En typisk skola i målsegmentet har cirka 1 000-2 000 elever.

”Det här är goda nyheter för oss. Just nu är vi den enda hälsosamma "glass" som kvalificerat sig för att säljas på skolor i Kalifornien. För att illustrera marknadspotentialen i detta segment, låt oss anta en initiall målgrupp på 70% av gymnasierna i Kalifornien, och minst 20% acceptans (dvs. 1 portion per elev per vecka). Då skulle varje gymnasium ha en omsättningspotential på 300 000 -700 000 SEK (våra intäkter per såld glass är 10 SEK och det finns cirka 180 skoldagar per år i Kalifornien). Detta är naturligtvis om Frill lyckas etablera sig på dessa skolor. Vi är mycket glada över att tillkännage denna första order från Fullerton. När vi har fått de första skolorna, planerar Frill att utöka räckvidden till skolor i andra stater och även till universitet. Det finns cirka 2,3 miljoner högskolestudenter i Kalifornien och 20 m högskolestudenter i USA, ” säger Frills VD Khosro Ezaz-Nikpay.

Om Frill Holding AB

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och grönsaker och Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom protein eller vitaminer. Frill skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre hållbarhet.

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation 

För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/

Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill); (khosro.nikpay@frill.eu)

Den svenska texten är en översättning av det engelska originalet.