Lejos OY and Frill Holding AB agree to launch healthy products in Finland and the Baltics

Based on initial successful consumer tests, Lejos is aiming to launch products developed by Frill Holding AB in Finland and the Baltics.  The Frill logo will be a co-brand on the package.

Healthy snacks are the holy grail of indulgence.  Using the Frill technology and testing different flavors and concepts with consumers in Finland, Lejos OY and Frill aim to develop and launch products in the Finnish and Baltic markets.  Initially, a number of flavors in a single-serve format are intended to be launched in 2021.

“We are excited and proud to work with Lejos on this opportunity.” says Dr. Khosro Ezaz-Nikpay, CEO of Frill.

About Lejos OY

Lejos Oy is a family-owned business which was founded in 1921 and is part of the Juuranto Group.  It has over EUR 40m turnover.   Lejos imports and markets internationally renowned foods for consumers, grocery and wholesalers, hotel and restaurant chains and the food industry. 

About Frill Holding AB

Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods with its first products being Frill, a plant-based frozen dessert that is a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit and vegetable, and Add ice-cream, a healthy ice cream that delivers functional benefits such as protein and vitamins. Frill creates healthy nutritional alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar, and thus can be applied to products made entirely from fruit and vegetable thereby creating better mouthfeel and shelf-stability.

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se
 

Press Enquiries

For further information please visit: http://www.Frillholding.com/
or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill) (
khosro.nikpay@frill.eu)

This information is information that Frill Holding AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 13:00. CET on April 23, 2020.

For accuracy, please exclusively rely on the English version.

 Lejos OY och Frill Holding AB  överens om att lansera hälsoprodukter i Finland och Baltikum

STOCKHOLM, torsdag 23 april, 2020 10:00 CET

Baserat på framgångsrika konsumenttester planerar Lejos att lansera produkter som utvecklats av Frill Holding AB i Finland och Baltikum.  Frill-logotypen kommer att vara ett co-brand på förpackningen.

Att kunna erbjuda hälsosamma snacks som också är riktigt goda är en helig graal inom livsmedelsindustrin. Med hjälp av Frills tekonologi, samt marknadestester av olika smaker och koncept med konsumenter i Finland, planerar Lejos OY och Frill att utveckla och lansera produkter i Finland och Baltikum. Inledningsvis kommer ett antal smaker i single serve-format att erbjudas i början av 2021.
 

"Vi är glada och stolta över att arbeta tillsammans med Lejos kring denna möjlighet." säger Dr Khosro Ezaz-Nikpay, VD för Frill.
 

Om Lejos OY

Lejos Oy är ett familjeägt företag som grundades 1921 och ingår i Juuranto-koncernen som har en omsättning på över 40 miljoner euro. Lejos importerar och marknadsför internationellt kända livsmedel till konsumenter, livsmedelsbutiker och grossister, hotell-och restaurangkedjor, samt livsmedelsindustrin. 

Om Frill Holding AB

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och hela grönsaker och Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom proteiner eller vitaminer. Frill skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre hållbarhet.

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation

För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/

Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill); (khosro.nikpay@frill.eu)

Den svenska texten är en översättning av det engelska originalet.

Denna information är sådan information som Frill Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 10.00 CET.

Associated documents