Frill Holding AB postpones the Annual General Meeting until June 26, 2020

  Frill Holding AB's Board of Directors has decided to postpone the Annual General Meeting, which was originally scheduled to be held in Stockholm on May 18, 2020, until June 26, 2020.

Frill Holding AB will publish a notice of the Annual General Meeting no later than four weeks before the new date.

The publication of the Annual Report for 2019 will also be postponed and take place no later than three weeks before the Annual General Meeting.

About Frill Holding AB
Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods with its first products being Frill, a plant-based frozen dessert that is a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit and vegetable, and Add ice-cream, a healthy ice cream that delivers functional benefits such as protein and vitamins. Frill creates healthy nutritional alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar, and thus can be applied to products made entirely from fruit and vegetable thereby creating better mouthfeel and shelf-stability.

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Press Enquiries
For further information please visit: http://www.Frillholding.com/
or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill) (khosro.nikpay@frill.eu)

For accuracy, please exclusively rely on the English version.

Frill Holding AB skjuter upp årsstämman till 26 juni, 2020

STOCKHOLM, måndag 27 april, 2020 11:00 CET

Frill Holding AB styrelse har beslutat att skjuta upp bolagets årsstämma, som ursprungligen var planerad att hållas i Stockholm den 18 maj 2020, till 26 juni, 2020.

Frill Holding AB återkommer med en kallelse till årsstämman senast fyra veckor före det nya datumet.

Även publiceringen av Årsredovsningen för 2019 kommer att skjutas upp och ske senast tre veckor före årsstämman.

Om Frill Holding AB
Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och hela grönsaker och Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom proteiner eller vitaminer. Frill skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre hållbarhet.


Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation
För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com
Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill); (khosro.nikpay@frill.eu)

Den svenska texten är en översättning av det engelska originalet.

Associated documents