Frill Holding AB has signed up with Sysco for distribution in Southern California

Frill has signed a distribution agreement with Sysco Riverside in California.  This will give Frill the ability to deliver its products to smaller retailers and especially schools and universities.

Sysco Riverside is part of Sysco, which is one of the largest distributors in the USA with $58 billion in annual revenues.  Sysco has its strengths in sales, delivery, and customer management and serves one of the widest ranges of retail outlets in the industry.  This gives Frill the opportunity to sell into a broad spectrum of attractive customers such as hospitals, restaurants, schools, and universities.

John Jomehri, leader of Frill in the USA says that ”this is a greaty opportunity for Frill to be able to easily sell and reliably deliver into some of our target markets where Frill has a strong competitive advantage.  Since we are the only ice-cream qualified within the school system and are also selling into health clinics, we will be able to deliver to many new environments, where Sysco has its footprint.”

”This will also give Frill the platform to rapidly expand to schools, universities and healthcare providers in other regions in the USA, leveraging Sysco’s national footprint once Frill has built its credibility in California”, says Dr. Khosro Ezaz-Nikpay, Frill’s CEO.

About Frill Holding AB

Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods with its first products being Frill a plant-based frozen dessert, a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit and vegetable and Add ice-cream, a healthy functional ice cream that delivers functional benefits such as protein or vitamins. Frill creates healthy nutrition alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar and thus can be applied to products made entirely from fruit and vegetable, creating better mouthfeel and shelf-stability.

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Press Enquiries

For further information please visit: http://www.Frillholding.com/

or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)

(khosro.nikpay@frill.eu)

For accuracy, please exclusively rely on the English version.

 Frill Holding AB har tecknat avtal med Sysco för distribution i södra Kalifornien

STOCKHOLM, fre, 1 november 2019 11:30 CET

Frill har tecknat ett distributionsavtal med Sysco Riverside i Kalifornien.  Detta kommer att ge Frill möjlighet att leverera sina produkter till ett brett spektrum av återförsäljare, särskilt skolor och universitet.

Sysco Riverside är en del av Sysco, en av de största matdistributörerna i USA med $58 miljarder i årlig omsättning. Sysco har en stark ställning inom försäljning, leverans och kundhantering av ett mycket stort antal butiker.  Avtalet ger Frill möjlighet att sälja till ett brett spektrum av attraktiva kunder, speciellt sjukhus, restauranger, skolor och universitet.

John Jomehri, ledare för Frill i USA säger: "Det här utgör en fantastisk möjlighet för Frill att sälja och leverera till några av de marknadssegment där Frill har en stark konkurrensfördel.  Eftersom vi är den enda glass som är godkänd inom det kaliforniska skolsystemet, och eftersom vi även säljer till vårdinrättningar, kommer vi att kunna leverera till många nya kunder där Sysco finns representarade.

"Detta kommer också att hjälpa Frillplattformen att snabbt expandera mot skolor, universitet och vårdgivare i regioner utanför Kalifornien genom att utnyttja Syscos nationella nätverk, säger Dr khosro Ezaz-Nikpay, Frills VD.

Om Frill Holding AB

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och grönsaker och Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom protein eller vitaminer. Frill skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre hållbarhet.

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation

För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/

Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)

(khosro.nikpay@frill.eu)

Den svenska texten är en översättning av det engelska originalet.

Associated documents